Jest to symbol zastępczy subdomeny wynajm.naj.waw.pl